KANNANOTTO: Palveluverkon päätöksenteon kehittäminen opetustoimessa

17.9.2015

Opetusvirasto on lähestynyt eilen ja tänään helsinkiläisten koulujen johtokuntien jäseniä kyselyllä palveluverkon päätöksenteon kehittämisestä opetustoimessa. Kyselyn saatteessa opetusvirasto ottaa kantaa uuteen päätöksentekomalliin, jossa koulujen yhdistymisiä ja lakkauttamisia koskeva päätöksenteko siirtyisi kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle.

HELVARY on huolissaan Helsingin kaupungin opetusviraston uudesta ehdotuksesta siirtää palveluverkosta päättäminen opetuslautakunnan tehtäväksi. Opetusvirasto esittää perusteluna: "Koulujen yhdistämisiä ja lakkauttamisia koskeva päätöksenteon siirtäminen kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle keventäisi hallinnollista menettelyä ja nopeuttaisi prosessia." Ehdotettu päätöksentekomalli kuitenkin kaventaa selkeästi kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja demokraattista päätöksentekoa, joten siitä tulee käydä laajempaa keskustelua ja tarjota aihetta taustoittavaa tietoa koulujen johtokuntien jäsenille.

HELVARYn näkökulmasta asian valmistelu on opetusviraston puolelta äärimmäisen nopeaa ja tässä periaatteellisesti hyvin tärkeässä asiassa vanhempien osallisuus on jäämässä jälleen erittäin kapeaksi.

HELVARYn käsityksen mukaan nykyisen päätöksentekomallin säilyttäminen ei rasita hallintoa liiaksi, mikäli esitykset olisivat hyvin laadittuja ja pohjautuisivat laajempaan kuntalaisten osallisuuteen - eli mikäli palveluverkkoprosessi nyt uudelleenmuotoillaan onnistuneesti yhteistyössä prosessin asiakkaiden kokemuksia ja ideoita hyödyntäen.

HELVARY toteaa myös, että Kuntaliiton muistiossa 10.7.2012 todetaan seuraavaa päätöksenteosta: "Kunnanvaltuustot eivät yleensä delegoi päätösvaltaa kouluverkkoasioissa. Lopullinen päätös koulun lakkauttamisesta tehdään siten lähes aina valtuustossa."

HELVARY on tyytyväinen maaliskuussa kaupunginhallituksen päätöksellä tehtyihin muutoksiin opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteisiin ja linjauksiin. Uutena mukaan otettujen  vaatimusten toteuttaminen esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnista koulujen hallinnollisen yhdistämisen yhteydessä tulee myös varmistaa mikäli helsinkiläisiä kouluja koskeva päätöksentekomalli nopeutuu: päätöksentekoprosessissa tulee olla aikaa ja mahdollisuus tarkastella koululaisten palveluja laajasti lasten hyvinvoinnin, laadukkaiden opetusjärjestelyjen ja pedagogisten ratkaisujen näkökulmasta.

Palveluverkkotarkastusten osalta HELVARY summaa helsinkiläisten vanhempainyhdistysten asiakasnäkökulman seuraavasti: opetusviraston eri alueilla tekemät esitykset ovat usein olleet ristiriitaisia sekä keskenään että kaupungin kokonaisstrategian kanssa, joten monipolvinen päätöksentekomalli on tästäkin syystä perusteltua säilyttää.

 

Lisätiedot medialle ja haastattelupyynnöt torstaina 17.9.2015:
Helvary:n johtokunnan jäsen Touko Korhonen puh. 050 304 5115 


Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys Helvary ry on Suomen Vanhempainliiton alueyhdistys. HELVARYn jäsenyhdistyksinä on 67:n helsinkiläisen koulun vanhempainyhdistykset eri puolilta kaupunkia ja kattojärjestön jäsenmäärä on kasvussa. Lisätietoa: www.helvary.fi

Liitteet