HELVARYn kyselyt

 

Kysely monikultturisesta vanhempaintoiminnasta

Vastaa kyselyymme

 

Kysely vanhemmille koulujen sisäilmahaitoista

Olemme laatineet kyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa vanhempien näkemyksiä Helsingin koulujen ja päiväkotien sisäilmatilanteista. Kyselyn avulla keräämme tietoa koulu- ja päiväkotirakennuksissa tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista sekä tiedonkulusta asiaan liittyen.

Täytä sisäilmakysely

Fill up the indoor air questionnaire

 

Kysely millaisia oppimateriaaleja on peruskoulun oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden käytettävissä

Täytä kysely oppimateriaaleista

 

Kysely erityisen tuen toteutumisesta

Kutsumme edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia vastaamaan lyhyeen kyselyymme - jokainen vastaus antaa arvokasta lisätietoa tilanteesta. Linkkiä saa jakaa ?
Täytä kysely erityisen tuen toteutumisesta


Vanhempainliitto

Uuden rahankeräyslain myötä rahankeräysmenettely selkeytyy ja sujuvoituu (14.3.2018)

Vanhempainliitto pitää uuden rahankeräyslain linjauksia kannatettavina, mutta esittää mm. toiveen, että nuorten osallistumismahdollisuutta ja aktiivisuutta ei evättäisi 18 vuoden ikärajalla uudistuvassa rahankeräyslaissa. Rahankeräyslakityöryhmää liitto kiittää osallistavasta ja vuorovaikutteisesta...

Nuorta tukeva kodin ja koulun yhteistyö tärkeää myös lukiossa (7.3.2018)

Hallituksen lukiolakia ja ylioppilastunkintoa koskevassa esityksessä mm. ehdotetaan, että Opetushallitus ei enää jatkossa määräisi oppilaitoksen ja kodin yhteistyön keskeisistä periaatteista osana opetussuunnitelman perusteita, vaan yhteistyötä koskevat asiat siirrettäisiin kokonaisuudessaan...

Aikuiset eivät saa ummistaa silmiään seksuaaliselta häirinnältä (6.3.2018)

TIEDOTE 6.3.2018Suomen Vanhempainliitto ryHem och Skola i Finland r.f. Mediassa on viime aikoina nostettu esiin tapauksia, joissa opettajat ovat kaltoinkohdelleet lapsia seksuaalisesti. Jutut ovat järkyttävää luettavaa. Vaikka tapaukset ovat useita vuosia vanhoja, vastaavaa tapahtuu edelleen. Meidän...

Ratkaistaan sisäilmaongelmat yhdessä (22.2.2018)

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat aiheuttavat huolta lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Pahimmillaan ongelmat syrjäyttävät lapsia koulunkäynnistä, vertaissuhteista sekä rajoittavat heidän jatko-opiskelumahdollisuuksiaan. Ratkaistaan yhdessä! on uusi sisäilmahanke, jonka päätavoitteina on...

Peruskoulufoorumi: Vanhemmat mukaan entistä vahvemmin koulun arkeen (19.2.2018)

Peruskoulufoorumi on laatinut yhteiset linjaukset peruskoulun kehittämiseksi. Kotien ja koulun yhteinen kasvatustehtävä on foorumin tuoreessa linjauksessa nostettu esiin. Vanhempainliitto on ollut mukana peruskoulufoorumin työssä. Foorumin linjauksissa nostetaan esiin lukuisia konkreettisia...

Perhejärjestöt: Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia (16.2.2018)

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että Suomeen laaditaan kansallinen lapsistrategia ohjaamaan lapsi- ja perhepolitiikkaa. Suomeen tarvitaan kattava, strateginen lähestymistapa, jonka avulla lapset tulisivat näkyväksi yhteiskunnassa, poliittisen mielenkiinnon kohteeksi ja lasten erilaiset tilanteet...

Lausunto lasten vuoroasumisen vaikutuksista (9.2.2018)

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL), Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Väestöliitto ry ja Suomen Vanhempainliitto kiittävät sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta osallistua lasten vuoroasumista selvittävän työryhmän järjestämään kuulemistilaisuuteen. Perheen asumisratkaisut tulee...

Järjestöt vaativat toimia kohti aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta (24.1.2018)

Maksutonta toista astetta vaativan kansalaisaloitteen vireillepanijajärjestöt kiittävät ministeri Grahn-Laasosta tarttumisesta tärkeään aiheeseen, mutta toivovat kattavampaa tarkastelua ja konkreettisia toimia yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien edistämiseksi. Uutissuomalaisen tuoreen gallupin...

Yhdenvertainen, yhteisöllinen ja terveellinen koulu yhteistyöllä (24.1.2018)

Suomen Vanhempainliitto nostaa vuotuisessa opetus- ja kasvatusalan suurtapahtumassa Educassa tänä vuonna esiin kolme tärkeää teemaa: oppilaan osallisuus, yhteistyö oppilaan vanhempien kanssa sekä sisäilmaongelmat. Vanhempainliiton tavoitteena on tarjota ratkaisukeskeistä tukea ja ideoita opetusalan...

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen etu ja oikeus (12.12.2017)

Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja sen suhteesta kuntien tarjoamaan varhaiskasvatukseen. Yksityisellä varhaiskasvatuksella on jo pitkät perinteet, mutta uudet, voittoa tavoittelevat varhaiskasvatuspalveluihin keskittyvät yritykset ovat tuoneet keskusteluun...