HELVARYn kyselyt

 

HARRASTUSKYSELY HELSINKILÄISTEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely kertoo harrastamisella olevan positiivinen yhteys moneen nuoren hyvinvoinnin osa-alueeseen. Harrastavat nuoret olivat elämäänsä ja elämänhallintaansa muita tyytyväisempiä ja heillä oli myös muita paremmat elintavat. Niin akateeminen tutkimus kuin järjestöjenkin selvitykset tuottavat samansuuntaisia tuloksia. Niinpä HELVARY haluaa selvittää, onko kaikilla helsinkiläislapsilla riittävästi mahdollisuuksia harrastaa itselleen sopivia asioita. Mitkä ovat harrastamisen suurimpia esteitä? Olisiko niitä mahdollista purkaa?  Miten ja kenen toimesta?

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain 5 minuuttia. Koska haluamme tietää harrastamisen yleisyydestä ja tuesta eri ikäisten ja eri asioita harrastavien lasten osalta, toivomme sinun täyttävän oman kyselyn jokaisen lapsesi osalta. 

Vastaamalla autat meitä etsimään entistä tehokkaampia ratkaisuja kaikkien helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kiitos avustasi! 

Lisätietoja sähköpostitse, 

helvary@helvary.fi

 

Kysely monikultturisesta vanhempaintoiminnasta

Vastaa kyselyymme

 

Kysely vanhemmille koulujen sisäilmahaitoista

Olemme laatineet kyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa vanhempien näkemyksiä Helsingin koulujen ja päiväkotien sisäilmatilanteista. Kyselyn avulla keräämme tietoa koulu- ja päiväkotirakennuksissa tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista sekä tiedonkulusta asiaan liittyen.

Täytä sisäilmakysely

Fill up the indoor air questionnaire

 

Kysely millaisia oppimateriaaleja on peruskoulun oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden käytettävissä

Täytä kysely oppimateriaaleista

 

Kysely erityisen tuen toteutumisesta

Kutsumme edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia vastaamaan lyhyeen kyselyymme - jokainen vastaus antaa arvokasta lisätietoa tilanteesta. Linkkiä saa jakaa ?
Täytä kysely erityisen tuen toteutumisesta