Vanhempainliitto

Kansalaisaloite maksuttomasta 2. asteen koulutuksesta avautuu – tavoitteena 50 000 nimeä (18.9.2017)

Rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille Suomessa. Pelastakaa Lapset yhdessä lapsi-, vanhempi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa vaatii, että lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuus poistetaan kaikin tarvittavin lakiuudistuksin ja toimenpitein. Tänään avataan...

Lapsella on oikeus opetukseen! (30.8.2017)

Suomessa on yhä kasvava joukko lapsia ja nuoria, jotka eivät voi käydä koulua muiden lasten tavoin koulurakennuksessa. Liian usein tähän tilanteeseen joudutaan sisäilmasta oirehtimisen ja sairastumisen vuoksi. Suomen Vanhempainliitto järjesti 21.8.2017 "Lapsella on oikeus opetukseen"- seminaarin...

Suomeen julistetaan Koulurauha - oikeus olla ja unelmoida (24.8.2017)

Valtakunnallinen Koulurauha lukuvuodelle 2017-2018 julistetaan Suomen kouluihin 24. elokuuta Helsingissä. Koulurauha-vuoden teema "Oikeus olla ja unelmoida" kannustaa kouluja oppilaiden oman toiminnan vahvistamiseen kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa työssä. Koulurauhan julistuksessa Helsingissä...

Monella rahanpuute syynä toisen asteen opintojen keskeyttämiseen (16.8.2017)

TIEDOTE 16.8.2017 Monella rahanpuute syynä toisen asteen opintojen keskeyttämiseen - oppimateriaalit liian kalliita ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa Rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille. Jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahapula on ollut...

Lapsi- ja perhejärjestöt: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus (22.5.2017)

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että sote-uudistus toteutetaan ensin ja valinnanvapauslain valmistelua jatketaan. Valinnanvapausuudistus on perusteltua toteuttaa vasta sitten, kun lakiehdotuksen epäkohdat on korjattu ja maakunnat ovat voineet valmistautua valinnanvapauslain toteuttamiseen.

Yhteistyötä vanhempien kanssa myös toisella asteella: Ulla Siimeksen puhe Taitajat 2017 juhlassa (18.5.2017)

Taitaja2017-tapahtumaSuomen suurin kevätjuhla 16.5.2017Vanhempainliiton tervehdys / toiminnanjohtaja Ulla Siimes Arvoisa ministeri, upeat Taitaja-kilpailuihin osallistuvat nuoret,hyvä kevätjuhlaväki, Ensimmäinen kevätjuhlamuistoni vie minut peruskoulun ensimmäisen luokan kevätjuhlaan. Lauloin parhaan...

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin (9.5.2017)

Lapsiperheköyhyyttä tulee vähentää nykyistä tavoitteellisemmin. Myös sen seurausten lieventämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Perheiden köyhyys on yksi suurimpia lasten eriarvoisuuden aiheuttajia. Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elintasoon ja hyvään lapsuuteen. Päättäjillä on...

ånni-hanke haastaa vanhemmat vastaamaan lasten päihdekysymyksiin - Kannustavana esimerkkinä somalivanhemmat (27.4.2017)

Maahanmuuttajat ovat maahan tulleessaan usein tietämättömiä Suomessa tapahtuvasta päihteiden käytöstä. Monessa kulttuurissa ei käytetä juuri lainkaan päihteitä ja ne ovatkin lisäämässä kokemusta kulttuurieroista Suomeen saavuttaessa. Seuraava sukupolvi kohtaa päihteet kuitenkin siinä missä...

Pisa 2015 – nuorilla myönteinen kokemus vanhempien tuesta (27.4.2017)

Tuoreen Pisa-raportin mukaan suuri enemmistö oppilaista kokee vanhemmiltaan saamansa tuen ja kannustuksen huomattavana. Suomalaisnuoret arvioivat kodin tuen vielä OECD-maiden keskiarvoa hieman myönteisemmäksi. Suomalaisoppilaista 96 prosenttia oli samaa tai täysin samaa mieltä väittämästä "Vanhempani...

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämiseen (21.4.2017)

Suomalaisiin perhevapaisiin kohdistuu muutospaineita, ja niin työmarkkinajärjestöt kuin useat puolueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa perhevapaiden kehittämisestä. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat pitkään vaatineet vanhempainvapaiden keston pidennystä, joustomahdollisuuksien lisäämistä sekä isälle...