Vanhempainliitto

Lapsi- ja perhejärjestöt: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus (22.5.2017)

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että sote-uudistus toteutetaan ensin ja valinnanvapauslain valmistelua jatketaan. Valinnanvapausuudistus on perusteltua toteuttaa vasta sitten, kun lakiehdotuksen epäkohdat on korjattu ja maakunnat ovat voineet valmistautua valinnanvapauslain toteuttamiseen.

Yhteistyötä vanhempien kanssa myös toisella asteella: Ulla Siimeksen puhe Taitajat 2017 juhlassa (18.5.2017)

Taitaja2017-tapahtumaSuomen suurin kevätjuhla 16.5.2017Vanhempainliiton tervehdys / toiminnanjohtaja Ulla Siimes Arvoisa ministeri, upeat Taitaja-kilpailuihin osallistuvat nuoret,hyvä kevätjuhlaväki, Ensimmäinen kevätjuhlamuistoni vie minut peruskoulun ensimmäisen luokan kevätjuhlaan. Lauloin parhaan...

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin (9.5.2017)

Lapsiperheköyhyyttä tulee vähentää nykyistä tavoitteellisemmin. Myös sen seurausten lieventämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Perheiden köyhyys on yksi suurimpia lasten eriarvoisuuden aiheuttajia. Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elintasoon ja hyvään lapsuuteen. Päättäjillä on...

ånni-hanke haastaa vanhemmat vastaamaan lasten päihdekysymyksiin - Kannustavana esimerkkinä somalivanhemmat (27.4.2017)

Maahanmuuttajat ovat maahan tulleessaan usein tietämättömiä Suomessa tapahtuvasta päihteiden käytöstä. Monessa kulttuurissa ei käytetä juuri lainkaan päihteitä ja ne ovatkin lisäämässä kokemusta kulttuurieroista Suomeen saavuttaessa. Seuraava sukupolvi kohtaa päihteet kuitenkin siinä missä...

Pisa 2015 – nuorilla myönteinen kokemus vanhempien tuesta (27.4.2017)

Tuoreen Pisa-raportin mukaan suuri enemmistö oppilaista kokee vanhemmiltaan saamansa tuen ja kannustuksen huomattavana. Suomalaisnuoret arvioivat kodin tuen vielä OECD-maiden keskiarvoa hieman myönteisemmäksi. Suomalaisoppilaista 96 prosenttia oli samaa tai täysin samaa mieltä väittämästä "Vanhempani...

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämiseen (21.4.2017)

Suomalaisiin perhevapaisiin kohdistuu muutospaineita, ja niin työmarkkinajärjestöt kuin useat puolueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa perhevapaiden kehittämisestä. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat pitkään vaatineet vanhempainvapaiden keston pidennystä, joustomahdollisuuksien lisäämistä sekä isälle...

Stop kiusaamiselle: helsinkiläiset vanhemmat ja opetusalan ammattilaiset yhteistyössä kiusaamista vastaan (23.3.2017)

Helsinkiläiset vanhemmat ja opetusalan ammattilaiset kampanjoivat kiusaamista vastaan. Helsingin vanhemmat HELVARY ry, Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY ry ja Helsingin Lastentarhanopettajat Hela ry ovat tänään julkaisseet kannanoton STOP KIUSAAMISELLE. HELVARY, HOAY ja HELA vaativat mm...

Keskipohjanmaa: "Uusia palikoita sisäilma-asioihin" (13.3.2017)

Hengitysliitto ja Suomen Vanhempainliitto ohjaavat ihmisiä puhumaan rakentavasti. Reisjärven Hengitysyhdistyksen hallinnoima ja yhdessä Suomen Vanhempainliiton ja Hengitysliiton pohjoisen aluetoiminnan kanssa viime vuonna toteuttama rakentava sisäilmahanke saa jatkoa. - Saimme hankkeelle...

Vanhempainliitto mukana Lukuklaani-hankkeessa (2.3.2017)

Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa yhdessä Kopioston kanssa kaksi miljoonaa euroa käytettäväksi koulukirjastojen perustamiseen ja kehittämiseen sekä kirjojen hankintaan ja lasten lukemisen tukemiseen kaikilla Manner-Suomen ala-asteilla. Lukuklaani-hankkeen taustalla on huoli suomalaislasten...

Järjestöt haastavat kuntavaaliehdokkaat lasten ja nuorten asialle (16.2.2017)

Kuntavaaliehdokkaat haastetaan allekirjoittamaan Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu. Allekirjoittamalla ehdokkaat sitoutuvat edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia tavoitteita, mikäli tulevat valituiksi kunnanvaltuutetuiksi. Huoneentaulun ovat yhteistyössä laatineet seuraavat...