HELVARYn kyselyt

 

Kysely monikultturisesta vanhempaintoiminnasta

Vastaa kyselyymme

 

Kysely vanhemmille koulujen sisäilmahaitoista

Olemme laatineet kyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa vanhempien näkemyksiä Helsingin koulujen ja päiväkotien sisäilmatilanteista. Kyselyn avulla keräämme tietoa koulu- ja päiväkotirakennuksissa tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista sekä tiedonkulusta asiaan liittyen.

Täytä sisäilmakysely

Fill up the indoor air questionnaire

 

Kysely millaisia oppimateriaaleja on peruskoulun oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden käytettävissä

Täytä kysely oppimateriaaleista

 

Kysely erityisen tuen toteutumisesta

Kutsumme edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia vastaamaan lyhyeen kyselyymme - jokainen vastaus antaa arvokasta lisätietoa tilanteesta. Linkkiä saa jakaa ?
Täytä kysely erityisen tuen toteutumisesta


Vanhempainliitto

Varhaiskasvatusmaksujen alentamisella on merkittävä vaikutus lapsiperheiden talouteen (17.11.2017)

Vanhempainliitto pitää hyvänä, että etenkin pienituloisten perheiden lasten ja haavoittuvassa elämäntilanteessa elävien lasten perheiden osalta varhaiskasvatuksen maksujen aleneminen lisää lasten varhaiskasvatukseen osallistumistumista. Vanhempainliitto toivoo, että asiakasmaksujen alentaminen...

Vanhempainliitto ei kannata hallituksen esittämää kielikokeilua (16.11.2017)

Suomen Vanhempainliitto kannattaa hallituksen tavoitteita kieltenopiskelun lisäämisestäja monipuolistamista, mutta ei kannata hallituksen esittämää kielikokeilua. Hallituksen esityksellä olisi merkittäviä vaikutuksia siihen osallistuvien oppilaiden opintopolkuun, jatko-opintoihin ja työelämään...

Lausunto alkoholilain muuttamisesta 14.11.2017 (15.11.2017)

Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) ja Suomen Vanhempainliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle alkoholilain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lausunnon keskeiset huomiot• Joka kymmenes suomalaislapsi asuu perheessä, jossa vanhempien päihteiden käyttö aiheuttaa lapsille...

60 prosentille toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita (14.11.2017)

Pelastakaa Lapset ry on selvittänyt toisen asteen opintojen kustannuksia ja niiden vaikutuksia opiskelijoiden ja heidän perheidensä elämään ja toimeentuloon. Lähes neljännes kyselyyn vastanneista arvioi maksaneensa 3000 euroa tai enemmän toisen asteen koulutuksen välttämättömiä kustannuksia.

Vuoden isät 2017 - kannustavia kasvattajia, jotka vahvasti mukana vapaaehtoistyössä (7.11.2017)

Vuoden Isä -palkinnon saivat tänä vuonna Antero Lindeberg Lahdesta, Janne Nordman Lappeenrannasta ja Miika Niemelä Keravalta. Tämän vuoden teemana on tavallisessa arjessa toteutuva isyys ja siihen liittyvien arkisten valintojen merkitys. Palkitsemiskriteereissä nostettiin esille myös isien...

Valtteri Tervalasta Vanhempainliiton uusi vahvistus (1.11.2017)

Järjestötoiminnan asiantuntijana Suomen Vanhempainliitossa aloitti tänään 1.11.2017 Valtteri Tervala (36). Valtteri siirtyy Vanhempainliittoon Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK) järjestöpäällikön tehtävästä ja suoraan isyyslomalta. Valtteri asuu Vantaalla puolisonsa ja kahden alle...

Valtion talousarvio 2018 – katse varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (5.10.2017)

Perhevapaauudistus toteutettava lapsen edun näkökulmasta Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen päätöstä alentaa pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sekä sisaruksilta perittäviä asiakasmaksuja kannatettavina ja perusteltuina. Liitto kannattaa myös lämpimästi viisivuotiaiden...

Kansalaisaloite maksuttomasta 2. asteen koulutuksesta avautuu – tavoitteena 50 000 nimeä (18.9.2017)

Rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille Suomessa. Pelastakaa Lapset yhdessä lapsi-, vanhempi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa vaatii, että lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuus poistetaan kaikin tarvittavin lakiuudistuksin ja toimenpitein. Tänään avataan...

Lapsella on oikeus opetukseen! (30.8.2017)

Suomessa on yhä kasvava joukko lapsia ja nuoria, jotka eivät voi käydä koulua muiden lasten tavoin koulurakennuksessa. Liian usein tähän tilanteeseen joudutaan sisäilmasta oirehtimisen ja sairastumisen vuoksi. Suomen Vanhempainliitto järjesti 21.8.2017 "Lapsella on oikeus opetukseen"- seminaarin...

Suomeen julistetaan Koulurauha - oikeus olla ja unelmoida (24.8.2017)

Valtakunnallinen Koulurauha lukuvuodelle 2017-2018 julistetaan Suomen kouluihin 24. elokuuta Helsingissä. Koulurauha-vuoden teema "Oikeus olla ja unelmoida" kannustaa kouluja oppilaiden oman toiminnan vahvistamiseen kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa työssä. Koulurauhan julistuksessa Helsingissä...