Terve päiväkoti ja koulu on jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen oikeus!

Helvary on perustanut sisäilmatoimikunnan tukemaan Helsingin alueen koulujen ja päiväkotien lasten vanhempia sisäilma-asioissa. Mielestämme kaikilla lapsilla tulee olla yhdenvertainen oikeus terveelliseen ympäristöön, opetukseen ja kaverisuhteisiin.

Näiltä sivuilta löydät tietoa sisäilma-asioista sekä linkkejä mm. Helsingin kaupungin raportteihin ja toimintamalleihin sisäilma-asioissa.

Helvary on aktiivisesti yhteydessä Helsingin kaupungin virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin. Etsimme joukkoomme lisää sisäilma-asioista kiinnostuneita huoltajia ja asiantuntijoita. Tervetuloa mukaan, jos sisäilma-asioihin vaikuttaminen kiinnostaa sinua!

Miten toimia, jos lapsesi oireilee koulussa tai päiväkodissa

 1. Ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan ja keskustele asiasta hänen kanssaan.
 2. Ilmoita lapsesi oireilusta myös koulun rehtorille tai päiväkodin johtajalle sähköpostitse, jotta yhteydenotto dokumentoituu.
 3. Varaa lapsellesi aika lääkärille.
 4. Pidä lapsesi oireilusta päiväkirjaa, johon merkitset oireiden lisäksi erityisesti ne paikat rakennuksessa, joissa oireilua esiintyy. Seuraa tarkasti myös mitä oireilulle tapahtuu viikonloppuisin ja / tai loma-aikoina. 
 5. Jos lapsesi oireilu jatkuu, pyydä kouluterveydenhoitajaa täyttämään terveydellisten olojen valvontalomake. Hänen tulee lähettää kopio lomakkeesta sekä rehtorille että kouluterveydenhuollon hallinnolle. Helsingin toimintamalli
 6. Keskustele asiasta muiden vanhempien kanssa (esim. vanhempainyhdistyksessä) ja selvittele oireilevatko muutkin rakennuksessa opiskelevat lapset.
 7. Selvitä onko koulurakennus / päiväkoti peruskorjattu tai odottaako se remonttia (katso vinkkejä rakennuksen kunnon selvittämiseen).
 8. Jos lapsi ei oireiden takia pysty käymään koulua tai oireilee päiväkodissa, neuvottele lapsesi opettajan ja rehtorin kanssa millaisia erityisjärjestelyjä on olemassa lapsen koulunkäynnin tueksi (joissakin kouluissa on ollut käytössä skype / facetime yhteys). Hengitysliitto
 9. Selvitä miten paljon rakennuksessa oireillaan (esim. oirekyselyn avulla, katso THL:n kysely) ja onko mahdollisesti tarvetta saada väistötilat järjestettyä pikaisesti. Tilanhankkeita 2019
 10. Ota tarvittaessa yhteyttä Helsingin kaupungin terveystarkastajaan ja selvitä koska  koulussasi/päiväkodissa tehty terveydensuojelulain edellyttämä tarkastus. Julkisten tilojen terveyshaittojen valvonta
 11. Jos rakennusta ei ole tutkittu, vaadi että sisäilmatutkimukset hankitaan sertifioidulta ammattilaiselta (esim. VTT)
 12. Ota yhteyttä Helsingin päättäjiin. Valmistele kuvaus tilanteesta ja ehdota ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Tutki ensin onko koulusi / päiväkotisi tilanteesta keskusteltu kaupungin sisäilmaryhmissä. Sisäilmaryhmät
 13. Jos asiat eivät etene, pyydä apua aluehallintovirastolta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
 14. Ota yhteyttä mediaan tiedon levittämiseksi.

Helvaryn sisäilmatoimikunnan tarkoitus

on toimia Helsingin alueen vanhempainyhdistysten edunvalvojana ja tukena alueen koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmien selvittämisessä rakentavasti ja laadukkaasti.

Kannustaa Helsingin kaupunkia etsimään ratkaisuja ja riittäviä resursseja koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmiin.

Etsiä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uusia ratkaisuja ja toimintatapoja sisäilmasta oireilevien lasten auttamiseksi ja sitä kautta vähentää sisäilmaongelmista aiheutuvia terveys- ja hyvinvointihaittoja.

Kehittää yhteistyötä Helsingin kaupungin, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, Kaupunkiympäristön toimialan sekä muiden sisäilmakysymysten parissa toimivien viranomais-, tutkimus- ja järjestötahojen kanssa.

Edistää läpinäkyvää tiedonkeruuta, tiedottamista ja viestintää Helsingin koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista, niiden ratkaisemisesta ja ennaltaehkäisemisestä.

Pyrkiä saamaan Helvaryn edustus mukaan kaupungin sisäilmatyöryhmään ja tarvittaessa myös muihin virastokohtaisiin sisäilmaryhmiin.

Kommentoida valmisteilla olevaa Helsingin kaupungin strategiasuunnitelmaa ja seurata sen toteutumista päiväkotien ja koulujen osalta https://www.hel.fi/static/helsinki/valtuustoseminaari-2019/sisailmaohjelma.pdf https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/d8/d8407ad49a85da8b417a8ad4e0bae2d603be8c69.pdf

Seurata miten Helsingin kaupunki toteuttaa innovatiivisia ja poikkihallinnollisia tarkastuskäytäntöjä liittyen oppilaitosympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä yhteisön hyvinvointiin (monien eri viranomaisten työtehtävät ja lainsäädännölliset velvoitteet) (sivut 12 -15; 45-46) https://www.julkari.fi/…/12…/URN_ISBN_978-952-302-505-9.pdf…