Helvaryn sisäilmatoimikunnan tarkoitus

  • on toimia Helsingin alueen vanhempainyhdistysten edunvalvojana ja tukena alueen koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmien selvittämisessä rakentavasti ja laadukkaasti.
  • Kannustaa Helsingin kaupunkia etsimään ratkaisuja ja riittäviä resursseja koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmiin.
  • Etsiä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uusia ratkaisuja ja toimintatapoja sisäilmasta oireilevien lasten auttamiseksi ja sitä kautta vähentää sisäilmaongelmista aiheutuvia terveys- ja hyvinvointihaittoja.
  • Kehittää yhteistyötä Helsingin kaupungin, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, Kaupunkiympäristön toimialan sekä muiden sisäilmakysymysten parissa toimivien viranomais-, tutkimus- ja järjestötahojen kanssa.
  • Edistää läpinäkyvää tiedonkeruuta, tiedottamista ja viestintää Helsingin koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista, niiden ratkaisemisesta ja ennaltaehkäisemisestä.
  • Pyrkiä saamaan Helvaryn edustus mukaan kaupungin sisäilmatyöryhmään ja tarvittaessa myös muihin virastokohtaisiin sisäilmaryhmiin.
  • Kommentoida valmisteilla olevaa Helsingin kaupungin strategiasuunnitelmaa ja seurata sen toteutumista päiväkotien ja koulujen osalta https://www.hel.fi/static/helsinki/valtuustoseminaari-2019/sisailmaohjelma.pdf https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/d8/d8407ad49a85da8b417a8ad4e0bae2d603be8c69.pdf
  • Seurata miten Helsingin kaupunki toteuttaa innovatiivisia ja poikkihallinnollisia tarkastuskäytäntöjä liittyen oppilaitosympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä yhteisön hyvinvointiin (monien eri viranomaisten työtehtävät ja lainsäädännölliset velvoitteet) (sivut 12 -15; 45-46) https://www.julkari.fi/…/12…/URN_ISBN_978-952-302-505-9.pdf…