HELVARY KODIN JA KOULUN ASIALLA 

HELVARY toimii helsinkiläisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä ja kattojärjestönä. 

HELVARY edistää vanhempainyhdistysten, oppilaitosten, koulujen ja varhaiskasvatuspalvelujen, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja päättäjien välistä yhteistyötä, sekä edustaa kaikkia koululaisten, opiskelijoiden ja päivähoitoikäisten lasten ja nuorten vanhempia kaupungin suuntaan. 

HELVARY tuo esille vanhempainyhdistysten ja vanhempien näkemyksiä koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja toimii edunvalvojana kuntapäättäjien ja viranomaisten suuntiin.

Mukana vaikuttamassa valtakunnallisesti

Olemme Suomen Vanhempainliiton alueyhdistys, ja pääsemme liiton kautta vaikuttamaan toimialamme asioihin koko maan tasolla. HELVARY on Vanhempainliiton suurin aluejärjestö, ja saamme äänemme hyvin kuuluviin myös valtakunnallisesti.

Olemme Vanhempainliiton kautta mukana kotiin ja kouluun liittyvässä lainsäädäntötyössä ja tuomme liiton teemoista alueellisesti tärkeimmät omien alueyhdistystemme käyttöön. Vanhempainliiton kautta voimme tarjota myös monipuolisen materiaalipankin sekä rehtoreille ja opettajille että vanhempainyhdistyksille.