Lainsäädäntö

Turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön liittyvää lainsäädäntöä

Oppilas ja opiskelijahuoltolaki

Terveydensuojelulaki

Perusopetuslaki