Helvaryn sisäilmatoimikunta

Helvary on perustanut sisäilmatoimikunnan tukemaan Helsingin alueen koulujen ja päiväkotien lasten vanhempia sisäilma-asioissa. Mielestämme kaikilla lapsilla tulee olla yhdenvertainen oikeus terveelliseen ympäristöön, opetukseen ja kaverisuhteisiin.

Näiltä sivuilta löydät tietoa sisäilma-asioista sekä linkkejä mm. Helsingin kaupungin raportteihin ja toimintamalleihin sisäilma-asioissa.

Helvary on aktiivisesti yhteydessä Helsingin kaupungin virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin. Etsimme joukkoomme lisää sisäilma-asioista kiinnostuneita huoltajia ja asiantuntijoita. Tervetuloa mukaan, jos sisäilma-asioihin vaikuttaminen kiinnostaa sinua!

Tarkoituksemme

- on toimia Helsingin alueen vanhempainyhdistysten edunvalvojana ja tukena alueen koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmien selvittämisessä rakentavasti ja laadukkaasti.

- kannustaa Helsingin kaupunkia etsimään ratkaisuja ja riittäviä resursseja koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmiin.

- etsiä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uusia ratkaisuja ja toimintatapoja sisäilmasta oireilevien lasten auttamiseksi ja sitä kautta vähentää sisäilmaongelmista aiheutuvia terveys- ja hyvinvointihaittoja.

- kehittää yhteistyötä Helsingin kaupungin, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, Kaupunkiympäristön toimialan sekä muiden sisäilmakysymysten parissa toimivien viranomais-, tutkimus- ja järjestötahojen kanssa.

- edistää läpinäkyvää tiedonkeruuta, tiedottamista ja viestintää Helsingin koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista, niiden ratkaisemisesta ja ennaltaehkäisemisestä.

- pyrkiä saamaan Helvaryn edustus mukaan kaupungin sisäilmatyöryhmään ja tarvittaessa myös muihin virastokohtaisiin sisäilmaryhmiin.

- kommentoida valmisteilla olevaa Helsingin kaupungin strategiasuunnitelmaa ja seurata sen toteutumista päiväkotien ja koulujen osalta https://www.hel.fi/static/helsinki/valtuustoseminaari-2019/sisailmaohjelma.pdf https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/d8/d8407ad49a85da8b417a8ad4e0bae2d603be8c69.pdf

- seurata miten Helsingin kaupunki toteuttaa innovatiivisia ja poikkihallinnollisia tarkastuskäytäntöjä liittyen oppilaitosympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä yhteisön hyvinvointiin (monien eri viranomaisten työtehtävät ja lainsäädännölliset velvoitteet) (sivut 12 -15; 45-46) https://www.julkari.fi/…/12…/URN_ISBN_978-952-302-505-9.pdf…