HELVARYn tapahtumat

 

Lasten ja nuorten OmaStadi -vanhempainilta 6.11.2018 klo 17-20 Vallillassa: Sinut on kutsuttu! 

Helsinki Education Week:llä kutsutaan koolle koko kaupungin yhteinen vanhempainilta, jossa tutustutaan uuden osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksiin. Järjestäjinä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala & helsinkiläisiä vanhempia yhdistävä HELVARY: illan aikana huoltajat, lapset ja nuoret, päiväkotien, koulujen ja leikkipuistojen väki ideoivat yhdessä osallistuvan budjetoinnin konkreettisia ehdotuksia, joilla omaa kaupunginosaa ja Helsinkiä voisi kehittää yhä paremmaksi paikaksi lapsille, nuorille ja perheille.

 

 

Aluetoiminta 2017

HELVARY alueyhdistyksiin kuuluu yhteensä 80 vanhempainyhdistystä, jotka jakaantuvat seuraavasti:

  • 21 jäsenyhdistystä etelä-keskinen -alueelta

  • 22 jäsenyhdistystä länsi-pohjoinen -alueelta

  • 16 jäsenyhdistystä koillinen-alueelta

  • 21 jäsenyhdistystä itä-kaakko -alueelta

Alueorganisaatio lisää yhdistysten osallisuutta ja kohtaamisia yhdistysten, johtokunnan ja alueiden välillä. Aluetoiminnan keskeiseksi muodoksi on vakiintunut alueelliset Facebook-ryhmät, joissa käydään keskustelua alueen koulujen ja vanhempaintoiminnan tilanteista.

Alueiden aktiiveja kutsuttiin ideoimaan toimintaa ja osallistumaan kaksi kertaa. Ensin toukokuussa pullakahveille 22.5.2017 ja loppuvuodesta strategiapäiville 28.12.2017 pizzan ja kehittämistyön merkeissä. Molemmat tilaisuudet olivat onnistuneita ja hyödyllisiä.

HELVARY kutsui alueiden jäsenyhdistykset monikulttuurisiin vanhempainiltoihin:

  • itä-kaakon alueen tilaisuus järjestettiin STOAlla 23.10.2017,

  • länsi-pohjoisen ja koillisen alueiden yhteinen tilaisuus Malmintalolla 21.11.2017 sekä

  • etelä-keskisen alueen tilaisuus 31.10.2017 Kaupunginmuseolla.

Tilaisuuksissa kuultiin asiantuntijoita Helsingin kaupungin nuorisotoimesta, maahanmuuttajatyöstä ja sosiaalitoimesta sekä monia järjestöjä Pakolaisavusta ja Suomen partiosta paikallisiin urheiluseuroihin. Mukana olivat myös vapaamuotoiset vanhempien verkostot ja maahanmuuttajaperheet.

HELVARY koillisen aluetilaisuudessa 4/2015 jaettiin innolla kokemuksia ja näkemyksiä!
HELVARY etelä-keskisen aluetilaisuudessa 5/2015 syntyi hyviä ideoita syksylle!
Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY ja HELVARY järjestivät mielenilmauksen koulutuksen resurssien puolesta 5/2015.
HELVARYn vaalitentissä ehdokkaat pääsivät rakentamaan legoista koulutuspolitiikan kivijalkaa :)!