Aluetoimintamalli

Helsingin eri alueilla toimii useita HELVARYn alueverkostoja. Toimimme alueverkostojen tukena auttaen jakamaan hyviä käytäntöjä ja solmimaan kontakteja alueen vanhempien kesken sekä tarjoten tietoa ja vaikustusmahdollisuuksia vanhempaintoimintaan liittyvissä asioissa.

HELVARYn tavoitteena on

  • edistää kodin ja koulun laadukasta yhteistyötä ja rakentaa yhdenvertaisia kodin ja koulun yhteistyökäytänteitä eri puolilla Helsinkiä,
  • alueellisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen HELVARYn vaikuttamistoiminnassa.
  • jäsenlähtöinen aluetoiminnan kehittäminen,
  • olla vuorovaikutuskanava helsinkiläisten vanhempien arkeen.