TERVE SISÄILMA ON JOKAISEN LAPSEN OIKEUS

Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus terveelliseen kouluympäristöön. HELVARYn sisäilmatoimikunta tekee aktiivista työtä, jotta tavoite toteutuisi yhdenvertaisesti kaikissa Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa.

Toimimme Helsingin alueen vanhempainyhdistysten edunvalvojana ja tukena alueen koulu- ja päiväkoti- rakennusten sisäilmaongelmien selvittämisessä ja etsimme kaupungin kanssa ratkaisuja sisäilmasta oireilevien lasten auttamiseksi. Edistämme läpinäkyvää tiedonkeruuta, tiedottamista ja viestintää koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin liittyen ja kehitämme yhteistyötä Helsingin kaupungin, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kaupunkiympäristön toimialan sekä muiden sisäilmakysymysten parissa tahojen kanssa. Lisäksi seuraamme ja kommentoimme kaupungin valmisteilla olevaa strategiasuunnitelmaa ja sen toteutumista päiväkotien ja koulujen osalta sekä seuraamme viranomaisten tarkastuskäytäntöjä oppilaitosten terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyen.

sisailma.helvary@helvary.fi

Miten toimia, jos lapsesi oireilee koulussa tai päiväkodissa

Ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan ja keskustele asiasta hänen kanssaan.

Ilmoita lapsesi oireilusta myös koulun rehtorille tai päiväkodin johtajalle sähköpostitse, jotta yhteydenotto dokumentoituu.

Varaa lapsellesi aika lääkärille.

Pidä lapsesi oireilusta päiväkirjaa, johon merkitset oireiden lisäksi erityisesti ne paikat rakennuksessa, joissa oireilua esiintyy. Seuraa tarkasti myös mitä oireilulle tapahtuu viikonloppuisin ja / tai loma-aikoina.

Jos lapsesi oireilu jatkuu, pyydä kouluterveydenhoitajaa täyttämään terveydellisten olojen valvontalomake. Hänen tulee lähettää kopio lomakkeesta sekä rehtorille että kouluterveydenhuollon hallinnolle. Helsingin toimintamalli

Keskustele asiasta muiden vanhempien kanssa (esim. vanhempainyhdistyksessä) ja selvittele oireilevatko muutkin rakennuksessa opiskelevat lapset.

Selvitä onko koulurakennus / päiväkoti peruskorjattu tai odottaako se remonttia (katso vinkkejä rakennuksen kunnon selvittämiseen).

Jos lapsi ei oireiden takia pysty käymään koulua tai oireilee päiväkodissa, neuvottele lapsesi opettajan ja rehtorin kanssa millaisia erityisjärjestelyjä on olemassa lapsen koulunkäynnin tueksi (joissakin kouluissa on ollut käytössä skype / facetime yhteys). Hengitysliitto

Selvitä miten paljon rakennuksessa oireillaan (esim. oirekyselyn avulla, katso THL:n kysely) ja onko mahdollisesti tarvetta saada väistötilat järjestettyä pikaisesti. Tilanhankkeita 2019

Ota tarvittaessa yhteyttä Helsingin kaupungin terveystarkastajaan ja selvitä koska  koulussasi/päiväkodissa tehty terveydensuojelulain edellyttämä tarkastus. Julkisten tilojen terveyshaittojen valvonta

Jos rakennusta ei ole tutkittu, vaadi että sisäilmatutkimukset hankitaan sertifioidulta ammattilaiselta (esim. VTT)

Ota yhteyttä Helsingin päättäjiin. Valmistele kuvaus tilanteesta ja ehdota ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Tutki ensin onko koulusi / päiväkotisi tilanteesta keskusteltu kaupungin sisäilmaryhmissä. Sisäilmaryhmät

Jos asiat eivät etene, pyydä apua aluehallintovirastolta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)

Ota yhteyttä mediaan tiedon levittämiseksi.