HELVARY-tiedote 14.6.2017 **Sisäilmatoimikunnan terveiset**

14.6.2017

Terve päiväkoti ja koulu on jokaisen oikeus! Helsingin vanhemmat ry HELVARY on perustanut sisäilmatoimikunnan, jonka tavoitteena on turvata jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus terveelliseen oppimis- ja kasvuympäristöön.

Sisäilmatoimikunnan tehtävänä on tukea ja neuvoa Helsingin koulujen ja päiväkotien vanhempaintoimijoita sisäilma-asioissa. Helvaryn ja Helsingin sisäilma-asioista vastaavien toimialojen edustajat laativat parhaillaan yhteistyössä yhtenäisiä toimintaohjeita sisäilmaongelmia epäiltäessä. Ohjeistus yhtenäistää ja selkeyttää, miten tulee toimia kun lapsella on oireita, joiden epäillään johtuvan koulun tai päiväkodin sisäilmasta.

 

Helvaryn sisäilmatoimikunta

  • toimii vanhempainyhdistysten tukena koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmien selvittämisessä

  • kehittää monialaista yhteistyötä sisäilmakysymysten parissa toimivien viranomais-, tutkimus- ja järjestötahojen kanssa

  • edistää läpinäkyvää tiedottamista ja viestintää Helsingin koulujen ja päiväkotien sisäilma-asioissa

  • edesauttaa vanhempaintoimijoiden osallisuutta sisäilma-asioissa Helsingin kaupungin uudessa toimialamallissa

Kysely vanhemmille koulujen sisäilmahaitoista

Olemme laatineet kyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa vanhempien näkemyksiä Helsingin koulujen ja päiväkotien sisäilmatilanteista. Kyselyn avulla keräämme tietoa koulu- ja päiväkotirakennuksissa tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista sekä tiedonkulusta asiaan liittyen.

Toivomme, että mahdollisimman moni vanhempi vastaa kyselyyn ja jakaa sitä eteenpäin!

Täytä sisäilmakysely
Fill up the indoor air questionnaire
Julkaisemme yhteenvedon kyselyn tuloksista Helvaryn syksyllä 2017 järjestettävässä sisäilmatapahtumassa.
Etsimme joukkoomme lisää sisäilma-asioista kiinnostuneita huoltajia ja asiantuntijoita. Jos olet kiinnostunut, niin otathan yhteyttä.
 

HELVARYn sisäilmatoimikunta toivottaa kaikille raikasta kesää!

sisailma@helvary.fi