Ei toisteta 90-luvun laman virheitä

16.9.2020

Helsinki on rikas kaupunki. Ylijäämää syntyy satoja miljoonia euroja vuodessa. Helsinki on myös vastuullisesti hoidettu kaupunki – sillä on varoja turvata kaupunkilaisten hyvinvointi myös poikkeuksellisissa oloissa. On silti selvää, että koronapandemia on rasittanut Helsingin taloutta ja taloudellinen tilanne on heikentynyt.

Alustavat tiedot vuoden 2021 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksesta kertovat, että esitetään leikkauslistaa, joka kohdistuu suoraan ja välillisesti lapsiin ja nuoriin. Listaan on kirjattu muun muassa leikkauksia perusopetuksesta esimerkiksi ryhmäkokoja kasvattamalla ja koulujen aamutoiminnan lakkauttaminen. Lisäksi leikkausten kohteeksi voivat joutua jako- ja kerhotunnit sekä samanaikaisopetus. Pohdinnassa on myös opetuksen tuntimäärien vähentäminen minimiin eli vastaamaan perusopetusasetuksen vähimmäisvuosiviikkotuntimääriä.

HELVARY esittää, ettei nyt ole säästöjen aika. Nyt on käsillä hetki, jolloin on vastuullista käyttää kaupungin säästöjä kaupunkilaisten hyväksi. Hallituksen myöntämä tukipaketti ei korvaa kaikkia pandemialähtöisiä talouden menetyksiä. Se kuitenkin kohdistuu lapsiin ja nuoriin ja mahdollistaa myös Helsinkiin lapsi- ja perhemyönteisemmän linjan talousarvion tekoon. Perusopetuksesta leikkaaminen ei ole välttämätöntä.

HELVARY haluaa kiinnittää päättäjien huomion siihen, että nyt ei ole aika säästää lapsista ja nuorista. Päinvastoin, tutkimukset osoittavat lasten kärsineen koronasta monin tavoin ja lasten hyvinvointierojen kasvaneen. Myös keväällä toteutettu etäopetus jätti aukkoja oppimiseen osalle oppilaista. Nyt onkin aika nimenomaan panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja pitää kiinni perusopetuksen kaikista muodoista. Juuri nyt on sijoitettava opetuksen laatuun ja määrään.

HELVARY vaatii, ettei 1990-luvun laman virheitä toisteta Helsingissä. Rikkaalla Helsingillä on varaa turvata lasten ja nuorten tulevaisuus.