Elämä poikkeustilanteessa on muutoksia täynnä

19.3.2020

HELVARY haluaa kiittää Helsingin kaupunkia ja erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa hyvästä tiedottamisesta ja erinomaisista järjestelyistä poikeustilaa varten.

Opettajien ja varhaiskasvatusammattilaisten työ on ollut kerta kaikkiaan upeaa -- etäopetus on pitkin kaupunkia alkanut pääosin hyvissä tunnelmissa ja kriittisissä ammateissa toimivien lapset saavat yhä laadukasta varhaiskasvatusta. Oppiminen jatkuu nyt etätyöskentelynä kotona. HELVARY toivoo, että etäopetus toteutuu kaikkien kaupungin lasten osalta yhdenvertaisesti ja opetuksessa havaittuja ongelmia korjataan lapsilta, vanhemmilta ja opettajilta saatujen palautteiden mukaisesti.

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Tärkeää on myös, että yhteys opettajaan toimii sovitusti ja riittävän säännöllisesti koulupäivän aikana ja lapsille annetaan sopivasti aikaa tehdä oppivelvollisuuteen liittyvät tehtävät. Lukujärjestyksen mukaan toimiminen tuo rytmiä lasten arkeen ja ylläpitää sekin hyvinvointia.

Monen perheen lasten asiat eivät kuitenkaan järjesty vain KASKOn palveluin, vaan poikkeustila voi vaarantaa lasten turvallisuuden. Lapsiperheköyhyys sekä päihde- ja mielenterveysongelmat voivat käydä ylivoimaisiksi poikkeustilanteessa.

Haavoittuvassa asemassa muutoinkin olevien lasten asema voi heikentyä nopeasti, kun arjen turvallinen kouluympäristö oppilashuollon palveluineen ei olekaan tukemassa. Tästä syystä on entistä tärkeämpää, että tieto palveluiden järjestämisestä on saavutettavaa, ajantasaista ja helposti ymmärrettävää. Lasten ja heidän vanhempiensa on saatava matalalla kynnyksellä ohjausta ja helposti tieto siitä, mistä heidän on mahdollista saada apua.

Tilanne muuttuu nopeasti, ja Helsingissä joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä nopeasti. HELVARY haluaa muistuttaa, että päätösten lapsivaikutuksia on silti ehdittävä arvioida. Lasten oikeuksia ei pitäisi kaventaa yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Yksittäisten lasten terveydestä ja turvallisuudesta tulee kantaa vastuu esimerkiksi lämpimän aterian varmistamisen muodossa. Emme halua yhdenkään lapsen kärsivän tilanteesta.