Helsingillä on velvollisuus hoitaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon

15.2.2021

HELVARY haluaa kiinnittää huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin erityisesti mielenterveyden ja siihen liittyvien tuki- ja terveyspalvelujen osalta. Viime aikojen traagisten tapahtumien jäljiltä nuorten ongelmista on keskusteltu julkisuudessakin laajasti. HELVARY haluaa nostaa esille puutteet helsinkiläisnuorten palveluissa ja kannustaa kaupunkia käyttämään paitsi omia varojaan, myös koronapandemian hoitoon tarkoitettuja varoja nimenomaan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Hyvän mielenterveyden perusta rakentuu lapsuudessa. Siksi mielenterveyttä tukevilla palveluilla on olennainen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnin kannalta. Mielenterveydenpalvelut eivät valitettavasti toteudu samalla tavalla muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Lasten ja nuorten avun ja tuen saaminen mielenterveyden ongelmissa on ollut heikkoa jo ennen koronaa ja siihen liittyviä rajoituksia ja poikkeusolojen myötä tilanne on vaikeutunut entisestään. Erityisesti ennaltaehkäisevistä palveluista on leikattu, eivätkä ne suinkaan saavuta kaikkia lapsia ja nuoria niin kuin pitäisi.

HELVARYn näkemyksen mukaan tilanne on kestämätön, eivätkä lasten lakisääteiset oikeudet toteudu Helsingissä. Oireilevan lapsen ja nuoren on saatava apua oireisiinsa viipymättä. Mikäli kyse olisi somaattisesta sairaudesta, voisimmeko pitää hyväksyttävänä, että hoitoa sairauteen ei saisi silloin kun sairastuu, vaan vasta kuukausien päästä? Myös mielenterveyspalvelujen on oltava oikea-aikaisia. Lisäksi on oltava riittävä määrä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, jotta vakavampiin ongelmiin ei ajauduta. Mielenterveyden ongelmien kanssa varhaisen puuttumisen merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen ei toteudu tällä hetkellä Helsingissä. Kaupungissamme tingitään jopa lakisääteisistä terveyspalveluista kuten laajoista koululääkärin vastaanotoista 1., 5., ja 8. luokalla. Näiden tulisi toteutua THL:n ohjeen mukaan kaikkien kohdalla, mutta Helsingissä ei tähän päästä. HELVARY on jo vuosia puuttunut asiaan, mutta talouden ylijäämästä huolimatta sitä ei ole hoidettu. Vastaanotoilla selvitetään myös mielenterveyteen liittyviä asioita ja ohjataan lapsia ja nuoria palvelujen piiriin. Mikäli vastaanotot jäävät toteutumatta, on riski, että tarpeet jäävät huomaamatta. Myöskään opiskeluhuollon ensikäyntejä ei saada järjestettyä lakisääteisessä ajassa. Kohdennettujen palvelujen ja ennaltaehkäisevän työn lisäksi on ylitsepääsemättömän tärkeää, että joku tapaa kaikki lapset ja nuoret säännöllisesti ja kartoittaa heidän hyvinvointiaan.

Helsingin on otettava vastuu lasten ja nuorten mielenterveyden turvaamisesta. Meillä on varaa panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin enemmän kuin nyt tehdään. Olemme saaneet valtiolta tukea koronan vuoksi ja Helsingin talous on ylijäämäinen. On huomattavasti kalliimpaa myös taloudellisesti antaa lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyä. Tällä hetkellä elämme tilanteessa, jossa lapset ja nuoret uupuvat, väsyvät, oireilevat, vahingoittavat itseään ja myös muita odottaessaan apua ja hoitoa.

HELVARY katsoo, että mielenterveyden häiriöiden hoitaminen ja hyvän mielenterveyden vahvistaminen edellyttävät Helsingin kaupungilta toimivia, oikea-aikaisia ja monialaisia palveluja syrjäytymisen ja ongelmien kasautumisen ehkäisemiseksi. Tämä on lasten ja nuorten oikeus ja Helsingin velvollisuus.