HELVARYn kannanotto vuoden 2023 talousarvion valmisteluun

4.10.2022

Helsingissä suunnitellaan parhaillaan talousarviota vuodelle 2023. HELVARY haluaa tänäkin syksynä muistuttaa, että lapsista ja nuorista säästäminen on iso virhe.

Vaikka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menoiksi esitettävä 1 381 miljoonan euron summa on viimevuotista suurempi, on toimialan kuluihin kuitenkin tulossa leikkauksia. Budjetista yli puolet menee henkilöstökuluihin ja yli viidennes tilakuluihin eli käytännössä vuokriin. Molemmat menoerät kasvavat selvästi. Sen sijaan opetukseen käytettäviä euroja on edellisiä vuosia vähemmän, vaikka oppilasmäärä on kaiken aikaa kasvava. Helsingissä maksetaan siis seinistä huomattavia summia kaupungin sisäisinä vuokrina.

HELVARY vaatii, että tähän poliittiset päättäjät etsivät viimein kestävän ratkaisun ikuisuusongelmaan. HELVARYn näkemyksen mukaan lapsiin ja nuoriin on kohdistunut jo enemmän kuin riittävästi säästöjä. Opetusvelkaa on myös koronapandemian jäljiltä – iso osa lapsista ja nuorista on ammattitaitoisen opetuksen tarpeessa enemmän kuin aikaisemmin.

Myös varhaiskasvatuksen piiriin on syytä suunnata pikemminkin lisäresursseja kuin leikkauksia, sillä Helsingin varhaiskasvatuksen kentältä tulee jatkuvasti viestejä ja yhteydenottoja siitä, ettei henkilöstöä ole tarpeeksi. Henkilöstöä siirretään ryhmästä toiseen lapsiluvun mukaan, eivätkä pienetkään lapset tiedä, ketkä aikuiset heidän hoidostaan päiväkodeissa vastaavat.

Perusopetuksen toimijoilta tulee samoja signaaleja. Oppimateriaaleja ei ole riittävästi. Tehtäviä tehdään monisteisiin ja vihkoihin, kun oppikirjoja ei ole tarpeeksi. Joissakin kouluissa tilat ovat täysin riittämättömiä oppilaiden ja opetuksen tarpeisiin. Ryhmäkokoot kasvavat jatkuvasti – eräästä koulusta raportoidaan 34 lapsen alakoululuokasta, jonka opettajaresurssi on laskenut alle puoleentoista opettajaan. HELVARY olettaa, että Helsinki pystyy parempaan.

Viime aikojen keskustelussa esiin on nostettu myös inkluusioon liittyviä ongelmia. Inkluusion laadukas toteuttaminen ei ole mahdollista, ellei siihen löydetä lisää rahaa. Onkin selvää, että Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ongelmia ei voida hoitaa kuin lisäämällä toimialan resursseja ja kohdentamalla ne oikein. Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa tulee huomioida myös maailmantilanteesta johtuvat kasvavat materiaalikustannukset ja varmistaa, että hyvät toimintaedellytykset säilyvät jatkossakin.

HELVARY korostaa, että lapsen oikeus laadukkaaseen opetukseen sekä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on huomioitava, kun Helsingin talousarviota tehdään vuodelle 2023. Kaikki me tiedämme, että pienen maan menestys riippuu koulutuksesta, sen laadusta ja onnistumisesta. Siksi juuri koulutukseen on panostettava myös vaikeina aikoina. Se on jokaisen helsinkiläisen lapsen edun mukaista.

Helsingin vanhemmat ry HELVARY

Tiedustelut: Pia Lundbom, pia.lundbom @ gmail.com, 050 555 2514