Jokaisella lapsella on oikeus osallistua luokkaretkelle ja leirikouluun

16.5.2019

Kevätlukukauden päättyessä monet luokat järjestävät luokkaretkiä sekä leirikouluja. Näihin liittyen HELVARYlle on tullut tänäkin keväänä vanhempaintoimijoiden ja vanhempien yhteydenottoja. 

Näiden oppilaille mukavien tapahtumien järjestäminen aiheuttaa helsinkiläisissä kouluissa suuria yhdenvertaisuusongelmia, koska kaikkien oppilaiden ei ole mahdollista osallistua taloudellisista syistä retkille ja leirikouluihin. Osalle perheistä rahankeruu tuottaa taloudellisia paineita, osalle se on täysin mahdotonta. Joissakin kouluissa luokkatoimikuntia ei ole, eikä rahaa yhteisiä kivoja asioita varten saada kerättyä. 

HELVARY muistuttaa, että on rehtoreiden ja opettajien tehtävänä tunnistaa tilanne ja antaa oikeaa ohjeistusta yhdenvertaisesta ja reilusta toiminnasta retkien rahoittamiseksi. Retkiä ei ole mahdollista järjestää, elleivät kaikki oppilaat pääse mukaan. Retket on rahoitettava niin, että jokainen oppilas voi osallistua riippumatta siitä onko hänen vanhemmillaan mahdollisuuksia osallistua talkootöihin tai maksaa retkestä. Retkiä ei voi suunnitella niin, että olemassa on joku laskennallinen hinta, josta jokainen oppilas osaltaan vastaa. Mikäli rahaa kerätään, sitä kerätään koko luokan kassaan eikä oppilaskohtaista kirjanpitoa käytetä. Retkikassasta on oltava mahdollista maksaa jokaisen osallistuminen huolimatta siitä, miten oppilas tai hänen perheensä on kassaa kerryttänyt.  

Ongelmaa lisää se, että kouluilla on harvoin varoja ylimääräiseen, eikä koulun ole mahdollista auttaa luokkaa retken rahoittamisessa. Samaan aikaan jo opetussuunnitelma sanoo, että oppimisympäristöä on laajennettava. 

HELVARY muistuttaa, että perusopetuksen on oltava maksutonta. Myös koulun kouluajalla järjestämät retket kuuluvat perusopetukseen. Silti helsinkiläisissä kouluissa kerätään vanhemmilta rahaa luokkaretkiin ja leirikouluihin joka kevät. 

HELVARY pyytää, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala muistuttaa Helsingin kaikkien koulujen rehtoreita perusopetuksen maksuttomuudesta, jotta lasten yhdenvertaisuus ei vaarannu.  On täysin kestämätöntä, että osa luokan oppilaista jää taloudellista syistä kouluun, kun opettaja lähtee luokkaretkelle tai leirikouluun muiden oppilaiden kanssa. Tämä jokakeväinen ongelma vaatii selvästi rehtorien, opettajien ja vanhempien ohjeistamista ja yhteisten pelisääntöjen kertaamista. Kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja siihen sisältyviin retkiin. 

Lisätiedot: 
Sanna Valtonen (pj)
helvary@helvary.fi