Kouluissa ja päiväkodeissa kärsitään sisäilmaongelmista

29.8.2019

Syyslukukausi alkanut ja koululaiset ja varhaiskasvatuksen pikkuiset asiakkaat ovat palanneet lomilta. Myös vanhempien yhteydenotot sisäilma-asioissa ovat taas alkaneet. Useiden koulujen ja päiväkotien tilanne on viestien mukaan hälyttävä ja asiantuntijoiden mukaan terveyshaitat ovat todennäköisiä. Tilanne ei suinkaan ole ihanteellinen opinpolkunsa aloittavien tai sille palaavien näkökulmasta. 

Tosiasia on, että Helsingissä on erittäin paljon julkisia rakennuksia, joissa kärsitään sisäilmaongelmista. Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat johtuvat sekä rakennusvirheistä ja rakentamisen ja siihen liittyvän valvonnan puutteista että rakennusten kunnossapidosta säästämisestä. Myös remontteihin varatut rahat ovat Helsingissä edelleen liian vähäisiä. Julkisten rakennusten osalta varsinkin koulujen ja päiväkotien tilanne on huolestuttava. 

Sisäilmaongelmat ovat valitettavan yleisiä myös kouluissa ja päiväkodeissa ja niille altistuu suuri määrä oppilaita ja opettajia joka päivä. Pahimmillaan huono sisäilma vaarantaa lasten ja henkilökunnan terveyden ja joka tapauksessa se vaikuttaa oppimiseen ja keskittymiseen. Tälläkin hetkellä Helsingissä on iso joukko lapsia, jotka eivät terveydellisistä syistä voi osallistua sinänsä laadukkaaseen opetukseen tai varhaiskasvatukseen. 

HELVARY vaatii, että tilanteeseen on puututtava viipymättä, jotta lasten oikeus turvalliseen ja terveellisen oppimisympäristöön toteutuu. Helsingin tulee jatkossa kehittää julkisten rakennusten kuten koulujen ja päiväkotien terveysriskien arviointia sekä panostaa rakentamisen laatuun mm. korjausrakentamisen suunnittelulla ja rakennusvalvonnalla. Näin ei voi olla, syksyn budjettineuvotteluissa on asiaan löydyttävä rahoitusta kaupungin yhteisistä verovaroista.

HELVARY haastaa Helsingin kaupungin päättäjät toimimaan tämän laajan eteen niin, että valtuustokauden lopussa kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa on oltava terveet ja toimivat tilat ja että sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla.