HELVARY kysyy: saako koulunsa päättävä juhlia?

21.5.2021

HELVARYlle on tullut paljon tiedusteluja koskien koulujen päättäjäistilaisuuksia ja juhlia sekä yksityistilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia. Koronavuosi on ollut varsinkin nuorille raskas, ja siksi yläasteen, lukion, ammatillisen oppilaitoksen tai muun oppilaitoksen suorittaneita on syytä muistaa ja juhlia.

Monet vanhemmat toivovat, että koulunsa päättävät voisivat vaikean koronavuoden jälkeen juhlistaa merkkipäivää sekä koulussa että kotona koronaturvallisesti mutta hyvällä omalla tunnolla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on 20.5. antanut suosituksen että "1.6.2021 lähtien sisätiloissa voi oleskella enintään 10 henkilöä ja ulkotiloissa enintään 50 henkilöä." Samassa suosituksessa annetaan kuitenkin yksityistilaisuuksien – siis vaikkapa kotona järjestettäville juhlilen – osallistujamääräsuositukseksi 6 henkilöä. Suositusta luvataan tarkastella uudelleen 31.5, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että yleisötilaisuuden voi järjestää ulkona 50 hengelle, mutta puutarhajuhlat koulunsa päättävän kunniaksi on pidettävä 6 hengen porukalla.

Niin HELVARY kuin meihin yhteydessä olleet vanhemmatkin pitävät tilannetta epäoikeudenmukaisena. Kukaan ei halua ottaa turhia riskejä, mutta samaan aikaan tiedämme, että koulujen lähiopetuksessa on koko ajan kokoonnuttu paljon suuremmilla ryhmillä sisätiloissa, toki tiukoin ja nähdäksemme erittäin hienosti onnistunein terveysturvallisin järjestelyin. Olisikin suuri toive, että koulut ponnistelisivat voidakseen järjestää varsinkin koulunsa päättäville juhlat, jossa ikäluokka voisi turvallisesti juhlia yhdessä. Vanhempien osalta suuri toive olisi, että opintiensä päättävien vanhemmilla olisi mahdollisuus osallistua juhlaan jollakin tavalla, vaikka sitten kukitukseen tai maljannostoon ulkotiloissa tms.

Yksityistilaisuuksien osalta ohjeet ovat erittäin epäselvät. Yhtäällä ohjeissa suositellaan yleisötilaisuuksien suositusten noudattamista, toisaalta vanhemmille postitetuissa ohjeissa suositellaan juhlan rajaamista 6 henkilöön. Tämä on epäselvä viesti kodeille. Poikkeusolot eivät enää ole voimassa, ja monessa kodissa luetaan annettua ohjetta niin, että juhlia läheisille ei ole mahdollista järjestää. Varsinkin ulkona turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiva yksityistilaisuus on tuskin suurempi riski kuin yleisötilaisuuskaan.

HELVARY toivookin, että viestiä selvennetään. Koronarajoitukset ovat perustuneet terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseen. Tehohoitojärjestelmä ei ole merkittävästi kuormittunut. Tällä hetkellä rokotettuja on noin 40 % väestöstä, ja määrä kasvaa koko ajan. Kesäkuun ensimmäisen viikon lopussa on tilanne vielä parempi. Toivoisimme, että tämä huomioidaan tulevassa määräyksessä. Koronavuoden aikana erityisesti nuoret ovat joutuneet koville, ja siksi heitä on syytä myös juhlia.