Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille!

7.10.2019

Koulun alku on hektinen hetki, ja paljon on jo tapahtunut. 

Ensimmäisinä koulupäivinä monet vanhempainyhdistykset järjestivät suojatiepäivystyksiä turvaamaan lasten koulutietä eri puolilla Helsinkiä. Kiitos aktiiveille tästä! Turvallinen koulumatka on tärkeä asia, jota meidän vanhempien on mahdollista tukea koko kouluvuoden ajan.

Kampanjointi liikenneturvallisuuden puolesta jatkuu!
Haastamme kaikki Helsingin koulut ja päiväkodit mukaan järjestämään heijastinliiviketjutempauksen keskiviikkona 6.11.2019. Lapset ja aikuiset muodostavat heijastinliiviketjun koulujen ja päiväkotien välille niin pitkälle kuin ketjua riittää. Tarkoituksena on kiinnittää kaikkien tielläliikkujien huomio siihen, että liikenteessä liikkuu lapsia, myös pimeänä vuodenaikana.

Koulurauha julistettiin Kajaanissa 20.8.2019. Oppilaat valitsivat vuoden koulurauhateemaksi vastuun ja sloganiksi ”Pidetään huolta”. Se kuvastaa hyvin vastuun eri puolia: vastuuta omasta itsestä, koulukavereista, kouluyhteisöstä sekä myös koko yhteiskunnasta. Pidetään huolta luonnosta, toisista sekä itsestä. Koulurauha on kaikkien vastuulla. Kun se vallitsee, koulussa on hyvä ja turvallinen olo opiskella, ja jokaisella voi tulla hyväksytyksi omana itsenään.

HELVARY otti heti koulujen alettua jälleen kantaa sisäilma-asioihin ja vaati, että tilanteeseen on puututtava viipymättä, jotta lasten oikeus turvalliseen ja terveellisen oppimisympäristöön toteutuu Helsingissä. Syksyn budjettineuvotteluissa on löydyttävä tarvittava rahoitus sisäilmaongelmaisten koulujen kunnostamiseen kaupunkilaisten yhteisesti kerryttämistä verovaroista.

HELVARY on mukana järjestämässä Klaarin ja Ehyt ry:n kanssa koko kaupungin vanhemmille nuuskaan liittyvää keskustelutilaisuutta 7.11. Yläkouluikäisten vanhemmat ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa nuuskan käytön lisääntymisestä ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä. HELVARY on iloinen uusista yhteistyökumppaneista, joiden avulla onnistumme varmasti levittämään tärkeää tietoa aikaisempaa tehokkaammin. Ennaltaehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45 – silloin tavataan nuuskateemalla. Pysy kuulolla, tila ja päivä varmistuu pikapuoliin!

Helsingin kaupungin budjettineuvottelut alkavat viikolla 40. HELVARY ei ole tyytyväinen tehtyihin budjettiesityksiin koskien kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. HELVARY tukee vahvasti kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan antamaa lausuntoa, jossa vaaditaan lisärahoitusta koko toimialalle. Tulemme ottamaan kantaa tehtyyn budjettiesitykseen, jotta kaikkein tärkeimmästä, eli lapsista, kasvatuksesta ja koulutuksesta ei säästettäisi enää yhtään.

Suomen Vanhempainliiton vuosikokous järjestetään 16.11.2019. Toivomme mahdollisimman monen jäsenyhdistyksen lähtevän mukaan vähintäänkin valtakirjojen välityksellä – helsinkiläisten vanhempien on hyvä olla vahvasti edustettuina, kun kodin ja koulun/varhaiskasvatuksen yhteistyötä kehitetään. Seuraa HELVARYn somea – luvassa on toimintaohjeita ja tietoja liittokokouksesta, jonne toivomme mahdollisimman jäsenyhdistyksen pääsevän paikalle! Vinkki: vanhempainyhdistysten syyskokouksessa on hyvä tehdä päätös valtakirjan antamisesta HELVARYlle ja valtuuttaa puheenjohtaja allekirjoittamaan se tarvittaessa. Muistakaa myös ilmoittaa rekisteriimme yhdistyksenne uudet yhteystiedot, mikäli ne muuttuvat luottamushenkilöiden vaihtuessa!

HELVARY toimii tänä vuonna uudella tarmolla. Tavoitteenamme on löytää uusia yhteistyömuotoja KASKO-toimialan kanssa, lisätä budjettineuvottelujen kautta lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta koko kaupungissa. Tällä hetkellä johtoryhmä on jakautunut sisäilmätoimikunnan lisäksi vaikuttamistyön tiimiin, palveluverkkotiimiin, varhaiskasvatustiimiin, ja oppimisen tuen tiimiin. Jos mieleen nousee huoli joko näiltä aloilta tai jostakin muusta kodin ja varhaiskasvatuksen tai koulun yhteistyön suhteen, ota yhteyttä!

Vastaamme vauhdikkaasti osoitteessa helvary@helvary.fi ja toivotamme virtaa ja valoa kouluvuoteen <3