Talousarviota laadittaessa lasten ja nuorten tarpeet on asetettava etusijalle

7.10.2023

Helsingissä talousarviota vuodelle 2024 suunnitellaan parhaillaan. HELVARY haluaa muistuttaa, että lapset ja nuoret ovat väärä kohde säästää.

HELVARY tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vaatimuksia. 17 miljoonan euron sopeuttaminen ei ole mahdollista, eikä realistista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarvitsee riittävät resurssit, jotta toimialan tärkeät tehtävät voidaan toteuttaa. On syytä huomioida, että tuottavuustavoite ei toimi kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Kun kyse on lasten ja nuorten perustavanlaatuisista lakisääteisistä palveluista, tuottavuustavoite on suorastaan kohtuuton ajatus. 

HELVARY vaatii, että tuottavuustavoitteen sijasta kohdistetaan riittävät resurssit ainakin seuraaviin tarpeisiin: 

Ryhmäkoot. Ryhmäkokojen kasvattaminen ei ole lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen kannalta se suunta, jota kohti olisi tarkoituksenmukaista mennä. Jokainen lapsi ansaitsee ryhmän, jossa hänen on mahdollista näkyä, kuulua ja osallistua. Perusopetuslaissa mainittu pienryhmä on erityistarpeisen lapsen paras ja tämä tulee mahdollistaa. Kaikilla Helsingin alueilla ja kaikenkokoisissa kouluissa tarvitaan pienryhmiä. Pienryhmät rauhoittavat koulun arkea ja mahdollistavat hyvät oppimisen edellytykset niitä tarvitseville. 

Henkilöstön veto- ja pitovoima. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tarvitaan koulutettua, pätevää henkilöstöä. Jotta lapset ja nuoret saisivat laadukasta opetusta ja kasvatusta niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa, on erilaiset rakenteelliset ongelmat pitäisi saada kuntoon pikimmiten. Ammattitaitoinen henkilöstö saadaan pidettyä, kun palkat pysyvät kilpailukykyisinä ja työoloihin panostetaan. Kuluvan ja seuraavan vuoden keskimääräistä suuremmat palkankorotukset on voitava rahoittaa niin, ettei kasvatuksesta ja opetuksesta kouluissa tai päiväkodeissa käytettäviä varoja tarvitse leikata. 

Lapsivaikutukset. Helsingin tulisi toteuttaa systemaattista ja konkreettista lapsivaikutusten arviointia kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä. Pitkän ajan tavoite on kehittää lapsivaikutusten arviointia niin, että se tehdään oikea-aikaisesti ja lasten etu huomioiden. 

Tilakustannukset. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tilakustannukset ovat merkittävä kuluerä. On tarkoituksenmukaista hillitä tilakustannusten jatkuvaa kasvua ja huomioida se, että kyseessä ovat kaupungin sisällä toimialalta toiselle tapahtuvat siirrot. HELVARY on lukuisia kertoja aiemminkin ottanut esille sen, kuinka Helsingissä maksetaan seinistä huomattavia summia kaupungin sisäisinä vuokrina. Tiloihin on osoitettava riittävät varat, eivätkä tilakustannusten nousut saa näkyä laadun heikkenemisenä opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 

Helsinki on vauras kaupunki, joka tuottaa joka vuosi satojen miljoonien ylijäämän. Tämän vaurauden parasta käyttöä on satsata lapsiin ja nuoriin ja heidän laadukkaaseen koulutukseensa ja varhaiskasvatukseensa. Tämä on yhdenvertaisuutta lisäävää ja  syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa parhaimmillaan, ja Helsingillä on siihen varaa. Lasten ja nuorten palveluista säästämiselle ei ole syytä eikä tarvetta.