Turvallisesti takaisin kouluun ja varhaiskasvatukseen ❤

8.5.2020

Koulujen ja päiväkotien avaaminen 14.5 alkaen on herättänyt monenlaisia tunteita. Niin lapset, aikuiset kuin varmasti osa opettajista ja varhaiskasvatuksen ammattilaisistakin ovat epävarmoja paluun lähestyessä.

HELVARY toivoo, että kaikki aikuiset muistavat vastuunsa, ja viestivät lapsille kouluun ja varhaiskasvatukseen paluusta rauhallisesti ja ikätasoisesti. Aikuisina velvollisuutemme on taata lapsille turvallinen paluu lähiopintojen ja varhaiskasvatuksen piiriin ja luottamusta arkeen ja tulevaisuuteen. Lapset tarvitsevat asiallista tietoa ja selkeät ohjeet tarvittavista varotoimenpiteistä. Huolet, joita paluuseen mahdollisesti liittyy, eivät kuulu lasten hartioille. Vedetään me vanhemmat yhtä köyttä, ja tehdään paluusta mahdollisimman vähän ahdistava.

HELVARY esittääkin toiveen kaikille aikuisille: tuetaan omaa lasta ja lapsen koulun/päiväkodin työtä parhaamme mukaan. Pidetään ilmapiiri positiivisena ja turvallisena ja tehdään se, mitä esimerkiksi vanhempaintoimijoina muutoinkin tekisimme: suunnitellaan yhdessä opettajien ja päiväkotien henkilökunnan kanssa viimeisiä viikkoja tai kevätjuhlia korvaavia hetkiä. Hoidetaan jokainen oma tonttimme hyvin ja kunnialla 

On äärimmäisen tärkeää luoda lapsille yhteistuumin turvallinen paluu kouluun ja päiväkotiin. Näin estetään turhaa vastakkainasettelua ja rakennetaan vastakin yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä.