Varhaiskasvatus hälytystilassa

28.12.2021

Helsingissä vahvistettiin joulukuussa talousarvio vuodelle 2022. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla moni asia on budjetoinnissa paremmalla tolalla kuin vuotta aiemmin. Ratkaisua pikaisesti kaipaavia kipupisteitä paikantuu kuitenkin yhä. Yksi tärkeimmistä on varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten turvaaminen. Talousarvioesityksessä tuotiin esille, kuinka varhaiskasvatuksessa on tarkoitus lisätä paikkoja lähempänä perheitä, toteuttaa lähipäiväkotiperiaatetta, tukea yksityisiä palveluja sekä palvelupolun digitalisointia. Helsingissä tavoitellaan edelleen myös sitä, että yhä useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.

Lasten ja perheiden lähipalvelut vaarantuvat Helsingissä pitkittyneen henkilöstövajeen vuoksi. Tilanne on vakava. Koulutettuja ammattilaisia on siirtynyt muualle, kun työolosuhteet koetaan huonoiksi ja palkka on alhainen. Työntekijät vaihtuvat tiheään, eikä tulevan vuoden budjetti näytä tuovan lisärahaa tämän ongelman korjaamiseen. Henkilöstövajeen vuoksi tammikuussa 2022 on suljettu useita leikkipuistoja ja keskeytetty koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa. Tänään kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmoitti, että päiväkoteihin on siirretty työntekijöitä ”niin kirjastoista, liikuntapalveluista, museoista kuin hallinnostakin”.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajien joulukuussa tekemien arvioiden mukaan tälle vuodelle luvattu budjetti auttaa ylläpitämään juuri ja juuri nykyistä tasoa varhaiskasvatuksessa. Nykytaso on hälyttävä. KASKO-lautakunnan laatiman raportin mukaan lokakuussa 2021 ei-kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien osuus oli 26 %, kun se vielä vuosi sitten oli 13 %. Tämä tarkoittaa, että neljäsosa varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista on vailla opettajaa, jolla on tehtävän edellyttämä koulutus. Lisäksi varhaiskasvatushenkilöstön työhyvinvointi on heikentynyt: 64 % henkilöstöstä sanoo, ettei palaudu työpäivän aiheuttamasta kuormituksesta ennen seuraavaa työpäivää. Säästöjen maksumiehiksi joutuvat kurahousuiset taaperot, jotka jäävät vaille koulutettujen varhaiskasvattajien tukea ja läsnäoloa. HELVARY kantaa huolta myös lasten hyvinvoinnista: mikä onkaan hermostoltaan ja tunteidenkäsittelytaidoiltaan vasta kehittymässä olevan lapsen stressitaso, kun valtaosa henkilöstöstäkin kokee nykyisen toimintaympäristön liian kuormittavana?

Helsingin kaupunkistrategian 2022-2025 mukaan laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Helsingillä on velvollisuus taata, että jokainen lapsi saa ikätasonsa mukaista, laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa oppimisympäristössä koulutetuilta ja päteviltä alansa ammattilaisilta. Jotta jokaisen lapsen oikeus toteutuisi, pitää jokaiseen päiväkotiryhmään saada lakisääteinen määrä varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Tämä toteutuu käytännössä vain, jos Helsingin kaupunki investoi varhaiskasvatuspalveluihin mittavammin, korjaa henkilöstön työolosuhteita viipymättä ja lisää konkreettisesti alan vetovoimaa eri keinoin.

Lapsuus ei odota vuosien päähän mitoitettuja toimenpiteitä. Siksi muutos on tärkeää toteuttaa nyt.